eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3797

NGC 3797
Voorwerp NGC 3797 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3797 - enkele ster in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: * -
omvang: B=14.7m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h40m13.4s; Dec= 31°54'23"

Objecten in de buurt: NGC 3795B, NGC 3796, NGC 3798, NGC 3799

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.