eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3803

NGC 3803
Voorwerp NGC 3803 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3803 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leonis
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.40'x0.4'
omvang: V=15.5m; B=16.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h40m17.3s; Dec= 17°48'6"
roodverschuiving (z): 0.011938
De afstand van de zon tot NGC 3803: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 50.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3803 : PGC 36204

Objecten in de buurt: NGC 3801, NGC 3802, NGC 3804, NGC 3805

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.