eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3819

NGC 3819
Objekt NGC 3819 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3819 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h42m5.8s; Dec= 10°21'6"
RedShift (z): 0.020928
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3819: na základe množstva červeného posunu (z) - 88.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3819 : PGC 36311, MCG 2-30-13, CGCG 68-30, HCG 58D, NPM1G +10.0270

Blízke objekty: NGC 3817, NGC 3818, NGC 3820, NGC 3821

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.