eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3824

NGC 3824
Objekt NGC 3824 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3824 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.7'
veľkosť: V=13.6m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h42m44.8s; Dec= 52°46'48"
RedShift (z): 0.018830
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3824: na základe množstva červeného posunu (z) - 79.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3824 : PGC 36370, UGC 6676, MCG 9-19-161, CGCG 268-73, IRAS 11400+5303

Blízke objekty: NGC 3823-1, NGC 3823-2, NGC 3825, NGC 3826

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.