eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3832

NGC 3832
Objekt NGC 3832 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3832 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.6'
veľkosť: V=13.0m; B=13.6m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h43m31.4s; Dec= 22°43'31"
RedShift (z): 0.023046
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3832: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3832 : PGC 36446, UGC 6693, MCG 4-28-40, CGCG 127-38

Blízke objekty: NGC 3830, NGC 3831, NGC 3833, NGC 3834

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.