eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3835

NGC 3835
Objekt NGC 3835 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3835 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.80'x0.7'
veľkosť: V=12.4m; B=13.2m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h44m5s; Dec= 60°7'13"
RedShift (z): 0.008226
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3835: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3835 : PGC 36493, UGC 6703, MCG 10-17-55, CGCG 292-21, IRAS 11413+6023

Blízke objekty: NGC 3834, NGC 3835A, NGC 3836, NGC 3837

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.