eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3845

NGC 3845
Objekt NGC 3845 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3845 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.3'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h44m5.5s; Dec= 19°59'46"
rödförskjutning (z): 0.018986
Avståndet från solen till NGC 3845: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3845 : PGC 36470, MCG 3-30-74, CGCG 97-100

Närliggande objekt: NGC 3843, NGC 3844, NGC 3846A, NGC 3846

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.