eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3849

NGC 3849
Objekt NGC 3849 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3849 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.5'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h45m35.2s; Dec= 3°13'56"
rödförskjutning (z): 0.020198
Avståndet från solen till NGC 3849: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 85.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3849 : PGC 36658, IC 730, NPM1G +03.0317, IRAS 11430+0330, MCG 1-30-13, CGCG 40-40, Todd 10

Närliggande objekt: NGC 3847, NGC 3848, NGC 3850, NGC 3851

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.