eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 386

NGC 386
Objekt NGC 386 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 386 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.3'
veľkosť: V=14.3m; B=15.3m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h7m31.2s; Dec= 32°21'45"
RedShift (z): 0.018533
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 386: na základe množstva červeného posunu (z) - 78.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 386 : PGC 3989, MCG 5-3-57, CGCG 501-88, ARAK 27, 4ZW 38, Z 0104.8+3205, VV 193, Arp 331, NPM1G +32.0045

Blízke objekty: NGC 384, NGC 385, NGC 387, NGC 388

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.