eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 39

NGC 39
Objekt NGC 39 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 39 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x1.0'
magnitud: V=13.5m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h12m18.8s; Dec= 31°3'39"
rödförskjutning (z): 0.016201
Avståndet från solen till NGC 39: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 68.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 39 : PGC 852, UGC 114, MCG 5-1-52, CGCG 499-76, IRAS 00096+3046

Närliggande objekt: NGC 37, NGC 38, NGC 40, NGC 41

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.