eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3904

NGC 3904
Objekt NGC 3904 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3904 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.70'x2.0'
magnitud: V=10.9m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h49m13.2s; Dec= -29°16'37"
rödförskjutning (z): 0.005257
Avståndet från solen till NGC 3904: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 22.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3904 : PGC 36918, ESO 440-13, MCG -5-28-9

Närliggande objekt: NGC 3902, NGC 3903, NGC 3905, NGC 3906

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.