eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3906

NGC 3906
Objekt NGC 3906 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3906 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.8m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h49m40.2s; Dec= 48°25'32"
RedShift (z): 0.003206
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3906: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3906 : PGC 36953, UGC 6797, MCG 8-22-12, CGCG 243-11, IRAS 11469+4842

Blízke objekty: NGC 3904, NGC 3905, NGC 3907, NGC 3907B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.