eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3908

NGC 3908
objekt NGC 3908 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3908 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.0m; B=16.0m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t49m52.6s; Dec= 12°11'11"
Rødforskyvning (z): 0.084015
Avstand fra solen til NGC 3908: basert på redshiftverdien (z) - 354.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3908 : PGC 36967, NPM1G +12.0292

Naboobjekter: NGC 3907B, NGC 3907A, NGC 3909, NGC 3910

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.