eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3922

NGC 3922
Objekt NGC 3922 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3922 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x0.8'
magnitud: V=12.8m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h51m13.4s; Dec= 50°9'24"
rödförskjutning (z): 0.003022
Avståndet från solen till NGC 3922: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 12.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3922 : PGC 37072, NGC 3924, UGC 6824, MCG 8-22-17, CGCG 243-17, CGCG 269-8

Närliggande objekt: NGC 3920, NGC 3921, NGC 3923, NGC 3924

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.