eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3929

NGC 3929
Objekt NGC 3929 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3929 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h51m42.5s; Dec= 21°0'12"
RedShift (z): 0.023560
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3929: na základe množstva červeného posunu (z) - 99.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3929 : PGC 37126, UGC 6832, MCG 4-28-76, CGCG 127-80, NPM1G +21.0315

Blízke objekty: NGC 3927, NGC 3928, NGC 3930, NGC 3930A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.