eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3957

NGC 3957
Objekt NGC 3957 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3957 - galax i stjärnbild Crateris
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.90'x0.7'
magnitud: V=11.8m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h54m1.5s; Dec= -19°34'8"
rödförskjutning (z): 0.005460
Avståndet från solen till NGC 3957: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3957 : PGC 37326, IC 2965, ESO 572-14, MCG -3-30-17, IRAS 11515-1917

Närliggande objekt: NGC 3955, NGC 3956, NGC 3958, NGC 3959

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.