eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3975

NGC 3975
Objekt NGC 3975 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3975 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.3'
magnitud: V=15.3m; B=16.1m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h55m53.7s; Dec= 60°31'47"
rödförskjutning (z): 0.032934
Avståndet från solen till NGC 3975: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 139.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3975 : PGC 37480, MCG 10-17-103

Närliggande objekt: NGC 3973, NGC 3974, NGC 3976A, NGC 3976

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.