eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3977

NGC 3977
Objekt NGC 3977 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3977 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.4'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h56m7.3s; Dec= 55°23'27"
rödförskjutning (z): 0.019370
Avståndet från solen till NGC 3977: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 81.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3977 : PGC 37497, NGC 3980, UGC 6909, MCG 9-20-34, CGCG 269-17

Närliggande objekt: NGC 3976A, NGC 3976, NGC 3978, NGC 3979

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.