eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3998

NGC 3998
Objekt NGC 3998 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3998 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.70'x2.3'
veľkosť: V=10.7m; B=11.6m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h57m55.9s; Dec= 55°27'14"
RedShift (z): 0.003469
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3998: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3998 : PGC 37642, UGC 6946, MCG 9-20-46, CGCG 269-25

Blízke objekty: NGC 3996, NGC 3997, NGC 3999, NGC 4000

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.