eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4003

NGC 4003
Objekt NGC 4003 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4003 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x0.9'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h57m59s; Dec= 23°7'31"
RedShift (z): 0.021712
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4003: na základe množstva červeného posunu (z) - 91.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4003 : PGC 37646, UGC 6948, MCG 4-28-105, CGCG 127-115, KCPG 312B

Blízke objekty: NGC 4001, NGC 4002, NGC 4004, NGC 4004A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.