eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4009

NGC 4009
Objekt NGC 4009 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4009 - jedna hvězdička v souhvězdí Leonis
Typ: * -
velikosti: B=13.4m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 11h58m15s; Dec= 25°11'27"

Nedaleko objekty: NGC 4007, NGC 4008, NGC 4010, NGC 4011

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.