eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4046

NGC 4046
Objekt NGC 4046 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4046 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.70'x1.7'
veľkosť: V=12.0m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h2m42.2s; Dec= 1°58'37"
RedShift (z): 0.006591
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4046: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4046 : PGC 38031, NGC 4045, UGC 7021, MCG 0-31-22, CGCG 13-46, Todd 13a, IRAS 12001+0215

Blízke objekty: NGC 4045A, NGC 4045, NGC 4047, NGC 4048

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.