eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4071

NGC 4071
Objekt NGC 4071 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4071 - planetarisk nebula i stjärnbild Muscae
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 1.27'
magnitud: V=13.0m; B=12.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h4m15.3s; Dec= -67°18'33"
Övriga namn på objektet NGC 4071 : PK 298-4.1, ESO 94-PN12, AM 1201-670

Närliggande objekt: NGC 4069, NGC 4070, NGC 4072, NGC 4073

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.