eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4100

NGC 4100
Objekt NGC 4100 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4100 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 5.40'x1.7'
veľkosť: V=11.2m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h6m8.3s; Dec= 49°34'58"
RedShift (z): 0.003584
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4100: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4100 : PGC 38370, UGC 7095, MCG 8-22-68, CGCG 243-44, IRAS 12036+4951

Blízke objekty: NGC 4099-2, NGC 4099-1, NGC 4101, NGC 4102

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.