eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4118

NGC 4118
Objekt NGC 4118 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4118 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.4'
magnitud: V=14.6m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h7m52.9s; Dec= 43°6'41"
rödförskjutning (z): 0.002145
Avståndet från solen till NGC 4118: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 9.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4118 : PGC 38507, MCG 7-25-28, CGCG 215-30

Närliggande objekt: NGC 4116, NGC 4117, NGC 4119, NGC 4120

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.