eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4143

NGC 4143
Objekt NGC 4143 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4143 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.30'x1.4'
magnitud: V=10.9m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h9m36.2s; Dec= 42°32'4"
rödförskjutning (z): 0.003196
Avståndet från solen till NGC 4143: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4143 : PGC 38654, UGC 7142, MCG 7-25-36, CGCG 215-39

Närliggande objekt: NGC 4141, NGC 4142, NGC 4144, NGC 4145

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.