eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4164

NGC 4164
Objekt NGC 4164 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4164 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.3'
magnitud: V=14.7m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h12m5.4s; Dec= 13°12'21"
rödförskjutning (z): 0.058374
Avståndet från solen till NGC 4164: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 246.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4164 : PGC 38877, CGCG 69-76, VCC 43

Närliggande objekt: NGC 4162, NGC 4163, NGC 4165, NGC 4166

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.