eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4184

NGC 4184
Objekt NGC 4184 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 4184 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Crucis
Typ: I2p -
Úhlové rozměry: 2.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 12h13m32.5s; Dec= -62°42'47"
Jiné názvy objektu NGC 4184 : ESO 130-SC10, OCL 877

Nedaleko objekty: NGC 4182, NGC 4183, NGC 4185, NGC 4186

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.