eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4201

NGC 4201
Objekt NGC 4201 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4201 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.8'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h14m41.9s; Dec= -11°35'0"
rödförskjutning (z): 0.018032
Avståndet från solen till NGC 4201: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 76.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4201 : PGC 39120, MCG -2-31-24, IRAS 12120-1118

Närliggande objekt: NGC 4199-1, NGC 4200, NGC 4202, NGC 4203

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.