eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4229

NGC 4229
Objekt NGC 4229 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4229 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.8'
magnitud: V=13.3m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h16m38.7s; Dec= 33°33'40"
rödförskjutning (z): 0.022362
Avståndet från solen till NGC 4229: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4229 : PGC 39341, UGC 7299, MCG 6-27-44, CGCG 187-34

Närliggande objekt: NGC 4227, NGC 4228, NGC 4230, NGC 4231

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.