eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4230

NGC 4230
objekt NGC 4230 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4230 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Centauri
Typen: IV2p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t17m16s; Dec= -55°5'12"
Andre objektnavn NGC 4230 : OCL 874

Naboobjekter: NGC 4228, NGC 4229, NGC 4231, NGC 4232

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.