eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4251

NGC 4251
Objekt NGC 4251 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4251 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.60'x1.5'
veľkosť: V=10.7m; B=11.6m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h18m8.4s; Dec= 28°10'31"
RedShift (z): 0.003572
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4251: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4251 : PGC 39492, UGC 7338, MCG 5-29-50, CGCG 158-60

Blízke objekty: NGC 4249, NGC 4250, NGC 4252, NGC 4253

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.