eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4306

NGC 4306
Objekt NGC 4306 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4306 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.1'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h22m4.2s; Dec= 12°47'15"
RedShift (z): 0.006608
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4306: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4306 : PGC 40032, UGC 7433, MCG 2-32-14, CGCG 70-32, VCC 523, KCPG 333B

Blízke objekty: NGC 4304, NGC 4305, NGC 4307A, NGC 4307

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.