eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4315

NGC 4315
Voorwerp NGC 4315 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4315 - enkele ster in het sterrenbeeld Virginis
Type: * -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h22m45.3s; Dec= 9°18'20"

Objecten in de buurt: NGC 4313, NGC 4314, NGC 4316, NGC 4317

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.