eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 433

NGC 433
Objekt NGC 433 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 433 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Cassiopeiae
Typ: III2p -
Úhlové rozměry: 4.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h15m9.2s; Dec= 60°7'33"
Jiné názvy objektu NGC 433 : OCL 319

Nedaleko objekty: NGC 431, NGC 432, NGC 434A, NGC 434

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.