eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4340

NGC 4340
Objekt NGC 4340 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4340 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x2.0'
veľkosť: V=11.2m; B=12.1m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h23m35.2s; Dec= 16°43'22"
RedShift (z): 0.003169
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4340: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4340 : PGC 40245, UGC 7467, MCG 3-32-21, CGCG 99-36, VCC 654

Blízke objekty: NGC 4338, NGC 4339, NGC 4341, NGC 4342

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.