eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4358

NGC 4358
Objekt NGC 4358 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4358 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.8'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h24m2.1s; Dec= 58°23'7"
rödförskjutning (z): 0.015000
Avståndet från solen till NGC 4358: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4358 : PGC 40309, UGC 7479, MCG 10-18-38, CGCG 293-17

Närliggande objekt: NGC 4356, NGC 4357, NGC 4359, NGC 4360B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.