eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4359

NGC 4359
Objekt NGC 4359 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4359 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.50'x0.8'
veľkosť: V=13.0m; B=13.7m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h24m11.4s; Dec= 31°31'17"
RedShift (z): 0.004180
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4359: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4359 : PGC 40330, UGC 7483, MCG 5-29-79, CGCG 158-99, KUG 1221+317, IRAS 12216+3147

Blízke objekty: NGC 4357, NGC 4358, NGC 4360B, NGC 4360A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.