eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4361

NGC 4361
Voorwerp NGC 4361 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4361 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Corvi
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 2.10'
omvang: V=10.9m; B=10.3m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 12h24m30.8s; Dec= -18°47'3"
Andere namen van het object NGC 4361 : ESO 573-PN19, PK 294+43.1, CS=13.2

Objecten in de buurt: NGC 4360A, NGC 4360, NGC 4362, NGC 4363

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.