eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4380

NGC 4380
Objekt NGC 4380 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4380 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 3.50'x1.9'
magnitud: V=11.7m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h25m22.1s; Dec= 10°1'0"
rödförskjutning (z): 0.003212
Avståndet från solen till NGC 4380: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4380 : PGC 40507, UGC 7503, MCG 2-32-37, CGCG 70-61, VCC 792, IRAS 12228+1017

Närliggande objekt: NGC 4378, NGC 4379, NGC 4381, NGC 4382

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.