eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4385

NGC 4385
Objekt NGC 4385 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4385 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.10'x1.3'
veľkosť: V=12.5m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h25m42.6s; Dec= 0°34'21"
RedShift (z): 0.007138
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4385: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4385 : PGC 40564, UGC 7515, MCG 0-32-9, MK 52, IRAS 12231+0050, CGCG 14-34, UM 499

Blízke objekty: NGC 4383, NGC 4384, NGC 4386, NGC 4387

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.