eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4405

NGC 4405
Objekt NGC 4405 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4405 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.1'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h26m7.1s; Dec= 16°10'52"
RedShift (z): 0.005827
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4405: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4405 : PGC 40643, IC 788, UGC 7529, MCG 3-32-36, IRAS 12235+1627, CGCG 99-50, VCC 874

Blízke objekty: NGC 4403, NGC 4404, NGC 4406, NGC 4407

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.