eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4449

NGC 4449
Objekt NGC 4449 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4449 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: IBm - oregelbunden galax
Vinkeldimensionerna: 6.20'x4.4'
magnitud: V=9.6m; B=10.0m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h28m11.3s; Dec= 44°5'42"
rödförskjutning (z): 0.000690
Avståndet från solen till NGC 4449: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 2.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4449 : PGC 40973, UGC 7592, MCG 7-26-9, CGCG 216-5

Närliggande objekt: NGC 4447, NGC 4448, NGC 4450, NGC 4451

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.