eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4467

NGC 4467
objekt NGC 4467 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4467 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: E2 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.8m; B=14.8m
Overflate lysstyrke: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t29m30.3s; Dec= 7°59'34"
Rødforskyvning (z): 0.004747
Avstand fra solen til NGC 4467: basert på redshiftverdien (z) - 20.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4467 : PGC 41169, MCG 1-32-80, CGCG 42-130, ARAK 369, VCC 1192

Naboobjekter: NGC 4465, NGC 4466, NGC 4468, NGC 4469

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.