eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4484

NGC 4484
Objekt NGC 4484 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4484 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.5'
magnitud: V=13.6m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h28m52.7s; Dec= -11°39'6"
rödförskjutning (z): 0.016725
Avståndet från solen till NGC 4484: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4484 : PGC 41087, MCG -2-32-13, IRAS 12262-1122

Närliggande objekt: NGC 4482, NGC 4483, NGC 4485, NGC 4486B

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.