eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4489

NGC 4489
Objekt NGC 4489 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4489 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.6'
magnitud: V=12.0m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h30m52.2s; Dec= 16°45'33"
rödförskjutning (z): 0.003226
Avståndet från solen till NGC 4489: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4489 : PGC 41365, UGC 7655, MCG 3-32-54, CGCG 99-73, VCC 1321

Närliggande objekt: NGC 4487, NGC 4488, NGC 4490, NGC 4491

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.