eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4490

NGC 4490
Objekt NGC 4490 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4490 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 6.40'x3.2'
veľkosť: V=9.8m; B=10.2m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h30m36.1s; Dec= 41°38'34"
RedShift (z): 0.001885
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4490: na základe množstva červeného posunu (z) - 8.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4490 : PGC 41333, UGC 7651, MCG 7-26-14, CGCG 216-8, KCPG 341B, Arp 269, VV 30

Blízke objekty: NGC 4488, NGC 4489, NGC 4491, NGC 4492

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.