eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4493-2

NGC 4493-2
Objekt NGC 4493-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4493-2 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.3'
magnitud: V=15.7m; B=16.7m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h31m11s; Dec= 0°36'24"
rödförskjutning (z): 0.023153
Avståndet från solen till NGC 4493-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 97.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4493-2 : PGC 1170468, MCG 0-32-17, CGCG 14-56, NPM1G +00.0377

Närliggande objekt: NGC 4492, NGC 4493-1, NGC 4494, NGC 4495

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.