eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 450

NGC 450
Objekt NGC 450 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 450 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x2.4'
veľkosť: V=11.8m; B=12.5m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h15m30.4s; Dec= -0°51'41"
RedShift (z): 0.005874
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 450: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 450 : PGC 4540, UGC 806, MCG 0-4-62, CGCG 385-52, IRAS 01129-0107, UM 311, KCPG 27A

Blízke objekty: NGC 448, NGC 449, NGC 451, NGC 452

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.