eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4500

NGC 4500
Objekt NGC 4500 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4500 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.1'
veľkosť: V=12.5m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h31m22s; Dec= 57°57'54"
RedShift (z): 0.010377
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4500: na základe množstva červeného posunu (z) - 43.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4500 : PGC 41436, UGC 7667, MCG 10-18-62, MK 213, CGCG 293-26, IRAS 12290+5814

Blízke objekty: NGC 4498, NGC 4499, NGC 4501, NGC 4502

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.